H1:n tuottama uusi Sairaanhoitajaliiton verkkopalvelu julkaistiin lokakuussa 2014. Edellisestä verkkopalvelu-uudistuksesta oli kulunut jo useampi vuosi.  Sinä aikana liiton toiminnassa ja organisaatiossa oli tapahtunut paljon. Myös strategiset painopisteet olivat muuttuneet. Tekniselläkin puolella oli tarpeita palvelun kehittämiseksi. Lisäksi 16 itsenäistä alueellista organisaatiota haluttiin tuoda mukaan verkkopalveluun. Uudistukselle oli siis kova tarve.

Julkaisujärjestelmäksi valittiin WordPress, koska se vaikutti soveltuvan hyvin mediasisältöön painottuvalle palvelulle. Verkkopalvelun suunnittelu ja tekninen toteutus päätettiin tehdä erillisinä projekteina, jotka kumpikin kilpailutettiin.

”Suunnitteluvaiheen tarjousten vertailussa huomasimme, että H1:llä on sisältöstrategian ja sisällöntuotannon osaamista. He pystyivät osoittamaan tiimistä henkilön juuri tähän tehtävään. Tämä vastasi erityisen hyvin meidän tarpeitamme. Lisäksi H1:llä oli hyvät referenssit”, Sairaanhoitajaliiton verkkopalvelupäällikkö Sami Suominen kertoo. H1 valittiin toimittajaksi sekä suunnitteluun että tekniseen toteutukseen.

Sisällöt ja strategia Sairaan­hoitaja­liiton verkko­palvelun sydämessä

Tavoitteet uudelle verkkopalvelulle nousivat Sairaanhoitajaliiton strategiasta. Sairaanhoitajaliitto ei ole taloudellista edunvalvontaa tekevä ammattiliitto vaan ammatillinen yhdistys, joka kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Se tuottaa julkaisuja, lehtiä, koulutuksia sekä muuta asiantuntijatyötä potilaslähtöisen hoitotyön kehittämiseksi. Nämä asiat haluttiin tuoda myös osaksi verkkopalvelua. Myös yhteisöllisyyden rakentaminen oli tärkeä strateginen tavoite.

”Tehtävämme on olla sairaanhoitajien ääni yhteiskunnassa. Haluamme tarjota heille ammatillisen verkoston ja palvella niin, että kaikki sairaanhoitajat kokisivat tämän omaksi liitokseen”, Suominen kertoo.

Uudistuksessa siirryttiin organisaatiolähtöisestä verkkoläsnäolosta sisältökeskeisyyteen. Sisällöt eivät enää olisi organisaation kuvausta vaan sitä, mitä jäsenet haluavat. ”Konseptia lähdettiin luomaan erityisesti sairaanhoitajien näkökulmasta”, projektista H1:ssä vastannut Creative Director Jaana Björklund kertoo. ”Aikaisemmin teetetty asiakasprofiilitutkimus otettiin pohjaksi verkkopalvelun erilaisia käyttäjätyyppejä ja käyttötilanteita kartoitettaessa. Konseptissa luotiin myös paljon horisontaalisia mahdollisuuksia liikkua sisällöissä. Eri sisällöt siis linkittyvät hyvin yhteen.”

Sami Suominen toteaa, että konseptointivaiheessa sosiaalisen median ja verkon yhä kasvava mobiilikäyttö asettivat paljon vaatimuksia: ”Jaanan tiimin kanssa työstettiin paljon sitä, miltä sisällön pitää näyttää. Halusimme panostaa nimenomaan sisällöntuotantoon, jotta saisimme aineistoa, jota jakaa verkossa. Tämän merkitys nousi H1:n konseptissa entistäkin tärkeämmäksi.”

Teknisessä toteutuksessa ajateltiin ennen kaikkea päivittäisen ylläpidon helppoutta. Järkevää oli myös heti alussa lähteä siitä, että palvelu toimii kaikilla päätelaitteilla.

Verkkopalvelu ja organisaatio uudistuvat yhdessä

Iso verkkouudistus ei ole vain ulkoinen muutos, vaan se tarkoittaa muutosprosessia myös organisaation sisällä. Toimintatapoja ja rooleja pitää usein määritellä uudelleen. Uusia taitojakin joudutaan opettelemaan. Tämän huomasi myös Sami Suominen: ”Iso konseptuaalinen muutos verkkopalvelussa tarkoittaa muutoksia myös organisaation vastuisiin. Yksittäisten ihmisten täytyi opetella tekemään työtään niin, että se tehdään näkyväksi verkkopalvelussa. Lisäksi kaikkien organisaatiossa pitäisi oppia kirjoittamaan verkkoon, ja myös tässä työssä H1 auttoi meitä samoin kuin WordPressin käytön opettelussa.”

Sairaanhoitajaliiton ja H1:n yhteistyö jatkuu paitsi ylläpidolla myös uusien toimintojen viemisellä verkkopalveluun. Mukaan ovat vielä tulossa alueyhdistykset ja sairaanhoitajayrittäjät.

Suomisen mukaan yhteisöllisyys on otettu hyvin vastaan ja blogit ovat herättäneet kiinnostusta. ”Huikean mielenkiintoinen projekti ja hyvä tiimi meillä oli.”

Liitto on jäsenten- sairaanhoitajien! Käytännön tieto ja vertaistuki ovat palvelun keskeistä sisältöä ja mukana sisällöntuotannossa ovat alueyhdistykset ja aktiivijäsenet.
Liitto on jäsenten – sairaanhoitajien! Käytännön tieto ja vertaistuki ovat palvelun keskeistä sisältöä ja mukana sisällöntuotannossa ovat alueyhdistykset ja aktiivijäsenet.